کمترین: 
627000
بیشترین: 
627000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نیم سکه امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی نیم سکهدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 627000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 11:18","price":627000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398