کمترین: 
3819
بیشترین: 
3824
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی دلاردر تاریخ 28 مرداد 1396 , 3824 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 11:00","price":3819},{"date":"1396/05/28 11:20","price":3820},{"date":"1396/05/28 12:40","price":3821},{"date":"1396/05/28 13:30","price":3822},{"date":"1396/05/28 15:10","price":3823},{"date":"1396/05/28 15:40","price":3824}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398