کمترین: 
600
بیشترین: 
602
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون دانمارک امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون دانمارکدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 602 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 10:10","price":602},{"date":"1396/05/28 11:40","price":601},{"date":"1396/05/28 12:40","price":600},{"date":"1396/05/28 13:20","price":601},{"date":"1396/05/28 13:40","price":600},{"date":"1396/05/28 13:50","price":601},{"date":"1396/05/28 14:20","price":602},{"date":"1396/05/28 15:30","price":601},{"date":"1396/05/28 15:50","price":602}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398