کمترین: 
469
بیشترین: 
470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون سوئد امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون سوئددر تاریخ 28 مرداد 1396 , 470 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 10:10","price":469},{"date":"1396/05/28 14:20","price":470},{"date":"1396/05/28 15:30","price":469},{"date":"1396/05/28 15:50","price":470}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399