کمترین: 
3095
بیشترین: 
3107
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار کانادا امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار کانادادر تاریخ 28 مرداد 1396 , 3095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 10:10","price":3103},{"date":"1396/05/28 11:20","price":3107},{"date":"1396/05/28 11:40","price":3106},{"date":"1396/05/28 12:10","price":3102},{"date":"1396/05/28 12:40","price":3096},{"date":"1396/05/28 13:50","price":3095},{"date":"1396/05/28 14:10","price":3096},{"date":"1396/05/28 14:20","price":3095},{"date":"1396/05/28 15:30","price":3096},{"date":"1396/05/28 15:50","price":3095}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398