کمترین: 
1111
بیشترین: 
1113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لیر ترکیه امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی لیر ترکیهدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 1112 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 10:10","price":1112},{"date":"1396/05/28 11:40","price":1113},{"date":"1396/05/28 12:10","price":1111},{"date":"1396/05/28 14:10","price":1113},{"date":"1396/05/28 14:20","price":1112},{"date":"1396/05/28 15:30","price":1113},{"date":"1396/05/28 15:50","price":1112}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398