کمترین: 
4923
بیشترین: 
4931
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی پوند امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی پونددر تاریخ 28 مرداد 1396 , 4923 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 10:10","price":4931},{"date":"1396/05/28 11:20","price":4929},{"date":"1396/05/28 11:40","price":4930},{"date":"1396/05/28 12:10","price":4926},{"date":"1396/05/28 12:40","price":4928},{"date":"1396/05/28 13:20","price":4923},{"date":"1396/05/28 13:40","price":4924},{"date":"1396/05/28 13:50","price":4923},{"date":"1396/05/28 14:10","price":4924},{"date":"1396/05/28 14:20","price":4923},{"date":"1396/05/28 14:50","price":4924},{"date":"1396/05/28 15:30","price":4925},{"date":"1396/05/28 15:50","price":4924},{"date":"1396/05/28 16:10","price":4923}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399