کمترین: 
689
بیشترین: 
689
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درام ارمنستان امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی درام ارمنستاندر تاریخ 28 مرداد 1396 , 689 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":689}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398