کمترین: 
1937.9
بیشترین: 
1937.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی منات آذربایجان امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی منات آذربایجاندر تاریخ 28 مرداد 1396 , 1937.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":1937.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398