قیمت نهایی روبل روسیه مورخ 28 مرداد 1396

کمترین: 
56.1
بیشترین: 
56.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی روبل روسیه مورخ 28 مرداد 1396
قیمت نهایی روبل روسیهدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 56.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":56.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1397