کمترین: 
9921.3
بیشترین: 
9921.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی بات تایلند امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی بات تایلنددر تاریخ 28 مرداد 1396 , 9921.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":9921.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398