کمترین: 
767.7
بیشترین: 
767.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی رینگیت مالزی امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی رینگیت مالزیدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 767.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":767.7}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398