کمترین: 
421.3
بیشترین: 
421.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار هنگ کنگ امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار هنگ کنگدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 421.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":421.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398