قیمت نهایی دلار سنگاپور مورخ 28 مرداد 1396

کمترین: 
2417.3
بیشترین: 
2417.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار سنگاپور مورخ 28 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار سنگاپوردر تاریخ 28 مرداد 1396 , 2417.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":2417.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1397