قیمت نهایی دینار عراق مورخ 28 مرداد 1396

کمترین: 
281.7
بیشترین: 
281.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار عراق مورخ 28 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار عراقدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 281.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":281.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1397