کمترین: 
8554.7
بیشترین: 
8554.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال عمان امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال عماندر تاریخ 28 مرداد 1396 , 8554.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":8554.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398