کمترین: 
904.4
بیشترین: 
904.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال قطر امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال قطردر تاریخ 28 مرداد 1396 , 904.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":904.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398