کمترین: 
878.4
بیشترین: 
878.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال عربستان امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال عربستاندر تاریخ 28 مرداد 1396 , 878.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":878.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398