کمترین: 
416.6
بیشترین: 
416.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون نروژ امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون نروژدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 416.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":416.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398