کمترین: 
521.4
بیشترین: 
521.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون دانمارک امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون دانمارکدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 521.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":521.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398