کمترین: 
406.1
بیشترین: 
406.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون سوئد امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون سوئددر تاریخ 28 مرداد 1396 , 406.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":406.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398