کمترین: 
3416.6
بیشترین: 
3416.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی فرانک سوئیس امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی فرانک سوئیسدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 3416.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":3416.6}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398