کمترین: 
2613.9
بیشترین: 
2613.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار استرالیا امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار استرالیادر تاریخ 28 مرداد 1396 , 2613.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":2613.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398