کمترین: 
2618.1
بیشترین: 
2618.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار کانادا امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار کانادادر تاریخ 28 مرداد 1396 , 2618.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":2618.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398