کمترین: 
3018.3
بیشترین: 
3018.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ین ژاپن امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی ین ژاپندر تاریخ 28 مرداد 1396 , 3018.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":3018.3}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398