کمترین: 
494
بیشترین: 
494
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یوان چین امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی یوان چیندر تاریخ 28 مرداد 1396 , 494 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":494}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398