کمترین: 
936.2
بیشترین: 
936.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لیر ترکیه امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی لیر ترکیهدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 936.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":936.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398