کمترین: 
897.3
بیشترین: 
897.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درهم امارات امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی درهم اماراتدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 897.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":897.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398