کمترین: 
4242.4
بیشترین: 
4242.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی پوند امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی پونددر تاریخ 28 مرداد 1396 , 4242.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":4242.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398