کمترین: 
3876.3
بیشترین: 
3876.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یورو امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی یورودر تاریخ 28 مرداد 1396 , 3876.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":3876.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398