کمترین: 
3295.4
بیشترین: 
3295.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی دلاردر تاریخ 28 مرداد 1396 , 3295.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 09:10","price":3295.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398