کمترین: 
2.89
بیشترین: 
2.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی گاز طبیعی امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی گاز طبیعیدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 2.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 00:32","price":2.9},{"date":"1396/05/28 01:32","price":2.89}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398