کمترین: 
1.62
بیشترین: 
1.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی بنزین امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی بنزیندر تاریخ 28 مرداد 1396 , 1.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 00:00","price":1.62}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398