کمترین: 
481.75
بیشترین: 
482.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی گازوئیل امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی گازوئیلدر تاریخ 28 مرداد 1396 , 482.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 00:00","price":482.63},{"date":"1396/05/28 00:32","price":481.75},{"date":"1396/05/28 01:08","price":482.13}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398