کمترین: 
1285
بیشترین: 
1288.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی اونس طلا امروز 28 مرداد 1396
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 28 مرداد 1396 , 1285.20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/28 00:00","price":1288.80},{"date":"1396/05/28 00:05","price":1288.50},{"date":"1396/05/28 00:10","price":1288.40},{"date":"1396/05/28 00:15","price":1287.00},{"date":"1396/05/28 00:20","price":1286.90},{"date":"1396/05/28 00:25","price":1287.00},{"date":"1396/05/28 00:30","price":1287.60},{"date":"1396/05/28 00:40","price":1286.90},{"date":"1396/05/28 00:45","price":1285.60},{"date":"1396/05/28 00:55","price":1286.60},{"date":"1396/05/28 01:00","price":1286.70},{"date":"1396/05/28 01:15","price":1286.50},{"date":"1396/05/28 01:25","price":1285.90},{"date":"1396/05/28 01:35","price":1285.00},{"date":"1396/05/28 01:40","price":1285.20}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398