کمترین: 
1.58
بیشترین: 
1.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی بنزین امروز 27 مرداد 1396
قیمت نهایی بنزیندر تاریخ 27 مرداد 1396 , 1.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/27 06:32","price":1.6},{"date":"1396/05/27 07:08","price":1.59},{"date":"1396/05/27 08:08","price":1.6},{"date":"1396/05/27 08:32","price":1.59},{"date":"1396/05/27 10:08","price":1.6},{"date":"1396/05/27 11:08","price":1.59},{"date":"1396/05/27 11:32","price":1.6},{"date":"1396/05/27 12:32","price":1.59},{"date":"1396/05/27 13:08","price":1.6},{"date":"1396/05/27 18:32","price":1.59},{"date":"1396/05/27 19:32","price":1.58},{"date":"1396/05/27 20:08","price":1.59},{"date":"1396/05/27 20:32","price":1.61},{"date":"1396/05/27 21:08","price":1.62},{"date":"1396/05/27 21:32","price":1.63},{"date":"1396/05/27 22:32","price":1.62},{"date":"1396/05/27 23:32","price":1.63}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398