کمترین: 
2.89
بیشترین: 
2.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی گاز طبیعی امروز 27 مرداد 1396
قیمت نهایی گاز طبیعیدر تاریخ 27 مرداد 1396 , 2.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/27 04:32","price":2.91},{"date":"1396/05/27 05:08","price":2.92},{"date":"1396/05/27 07:32","price":2.93},{"date":"1396/05/27 10:08","price":2.92},{"date":"1396/05/27 12:32","price":2.93},{"date":"1396/05/27 13:08","price":2.92},{"date":"1396/05/27 14:08","price":2.91},{"date":"1396/05/27 16:32","price":2.9},{"date":"1396/05/27 17:32","price":2.91},{"date":"1396/05/27 18:32","price":2.9},{"date":"1396/05/27 19:08","price":2.91},{"date":"1396/05/27 19:32","price":2.9},{"date":"1396/05/27 20:32","price":2.89},{"date":"1396/05/27 21:08","price":2.9},{"date":"1396/05/27 23:32","price":2.89}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398