کمترین: 
1285.7
بیشترین: 
1300.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی اونس طلا امروز 27 مرداد 1396
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 27 مرداد 1396 , 1288.70 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398