کمترین: 
3819
بیشترین: 
3820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی دلاردر تاریخ 26 مرداد 1396 , 3820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 13:00","price":3819},{"date":"1396/05/26 13:30","price":3820}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398