کمترین: 
1214000
بیشترین: 
1214000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی تسویه سکه امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی تسویه سکهدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 1214000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 12:42","price":1214000}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398