کمترین: 
1695
بیشترین: 
1695
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لاری گرجستان امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی لاری گرجستاندر تاریخ 26 مرداد 1396 , 1695 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 12:40","price":1695}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399