کمترین: 
628000
بیشترین: 
629000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نیم سکه امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی نیم سکهدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 629000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 12:12","price":628000},{"date":"1396/05/26 13:36","price":629000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398