کمترین: 
1043
بیشترین: 
1043
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درهم امارات امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی درهم اماراتدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 1043 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 12:00","price":1043}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398