کمترین: 
2295
بیشترین: 
2295
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی منات آذربایجان امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی منات آذربایجاندر تاریخ 26 مرداد 1396 , 2295 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 11:10","price":2295}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398