کمترین: 
1180000
بیشترین: 
1180000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی سکه بهار آزادی امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی سکه بهار آزادیدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 1180000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 10:36","price":1180000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398