کمترین: 
4017
بیشترین: 
4019
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی فرانک سوئیس امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی فرانک سوئیسدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 4017 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 10:20","price":4017},{"date":"1396/05/26 11:40","price":4019},{"date":"1396/05/26 12:40","price":4017}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398