کمترین: 
479
بیشترین: 
479
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون نروژ امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون نروژدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 479 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 10:10","price":479}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398