کمترین: 
601
بیشترین: 
601
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون دانمارک امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون دانمارکدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 601 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 10:10","price":601}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398