کمترین: 
3095
بیشترین: 
3099
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار کانادا امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار کانادادر تاریخ 26 مرداد 1396 , 3095 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 10:10","price":3095},{"date":"1396/05/26 10:20","price":3097},{"date":"1396/05/26 11:40","price":3099},{"date":"1396/05/26 11:50","price":3098},{"date":"1396/05/26 12:00","price":3097},{"date":"1396/05/26 12:10","price":3096},{"date":"1396/05/26 12:20","price":3095}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398