کمترین: 
1111
بیشترین: 
1115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لیر ترکیه امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی لیر ترکیهدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 1111 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 10:10","price":1112},{"date":"1396/05/26 10:40","price":1114},{"date":"1396/05/26 11:40","price":1115},{"date":"1396/05/26 12:10","price":1112},{"date":"1396/05/26 12:40","price":1111}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398